Get Adobe Flash player

Informacje o egzaminie teoretycznym

N O W E   Z A S A D Y   od 19.01.2013 r.

W dniu 19.01.2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami, która wprowadziła wiele zmian i nowości w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców. Egzaminowany kandydat na kierowcę odpowiada na 32 pytania losowo dobrane przez program komputerowy z bazy ok.  3.000 pytań.

Na  pierwszych 20 pytań (część podstawowa egzaminu teoretycznego) osoba egzaminowana ma 20 sekund na przeczytanie każdego pytania a następnie 15 sekund na udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

Dalsza część egzaminu teoretycznego to 12 pytań  (cześć specjalistyczna egzaminu teoretycznego) losowanych z pytań  dla danej kategorii prawa jazdy, osoba egzaminowana ma 50 sekund na każde pytanie – na przeczytanie pytania i wybranie jednej z podanych odpowiedzi. Do każdego pytania podane są 3 możliwe odpowiedzi – tylko jedna z nich jest prawidłowa.

!UWAGA! W teście egzaminu teoretycznego na prawo jazdy nie ma możliwości cofania się do poprzednich pytań, oraz sprawdzania ani poprawiania udzielonych odpowiedzi.

W czasie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy można uzyskać maksymalnie  74 punkty.
Za każdą prawidłową odpowiedź osoba egzaminowana otrzymuje od 1 do 3 punktów -ilość punktów jest przypisana do pytań z bazy egzaminacyjnej na stałe. Za odpowiedź błędną otrzymujemy 0 punktów.
Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na prawo jazdy można uzyskać zdobywając minimum 68 punkty -Uwaga- wystarczy udzielić błędnie trzy odpowiedzi np. na 2 pytania po 3 punkty i 1 pytanie za 1 punkt – i egzamin nie zostanie zaliczony.
Czas trwania całego egzaminu teoretycznego na prawo jazdy wynosi 25 minut.

Przygotowując się do egzaminu teoretycznego pamiętaj, że:

 • podczas części ogólnej  testu (pierwszych 20 pytaniach) masz  20 sekund na zapoznanie się z każdym pytaniem – to naprawdę DUŻO CZASU na przeczytanie i przemyślenie jednego pytania!
 • wykorzystaj ten czas, aby DOKŁADNIE zapoznać się z treścią pytania,
 • kiedy zobaczysz na ekranie 3 możliwe odpowiedzi, przeczytaj je UWAŻNIE – na ich przemyślenie masz 15 sekund,
 • zaznacz odpowiedź  wtedy, gdy przeczytałeś WSZYSTKIE trzy możliwe odpowiedzi,
 • pamiętaj, PRAWIDŁOWA jest tylko jedna odpowiedź,
 • w trakcie odpowiadania  ekranie przez cały czas jest ZEGAR, który wyświetla  czas pozostały na zapoznanie się z pytaniem (20 sekund) a później na wybranie  odpowiedzi (15 sekund od momentu wyświetlenia odpowiedzi na ekranie),
 •  podczas udzielania odpowiedzi KONTROLUJ CZAS– pamiętaj, że musisz zdążyć zaznaczyć odpowiedź (jeśli nie zaznaczysz żadnej  – na pewno otrzymasz 0 punktów, a jeżeli zaznaczysz przynajmniej tą, która wydaje Ci się prawidłowa- zawsze jest szansa, że okaże się trafiona!,
 • część pytań może być PODCHWYTLIWYCH, dlatego dobrze pomyśl przy udzielaniu odpowiedzi,a  każdą opcję wyboru analizuj oddzielnie,
 • podczas części specjalistycznej testu (ostatnie 12 pytań) masz  50 sekund  na PRZECZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM pytania i dopiero potem odpowiadaj,
 • w tej części testu ŁĄCZNY CZAS na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi to 50 sekund ,
 • nigdy NIE POMIJAJ pytania ani nie pozostawiaj go bez odpowiedzi – uzyskasz0 punktów,
 • pamiętaj koniecznie –  nie ma możliwości cofania się do poprzednich pytań, oraz sprawdzania ani poprawiania udzielonych odpowiedzi – KONCENTRUJ SIĘ zawsze pytaniu i odpowiedzi, które akurat wyświetlają się na ekranie.