Get Adobe Flash player

kat.a2

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 •  motocyklem o mocy nie przekraczającej 35kW(47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg
 •  motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15kW
 •  pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

 •  Wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 17 lat i 9 miesięcy
 •  orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli nie ukończono 18lat
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy (jeżeli posiada)
 •  uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje:

 •  30 godzin zajęć teoretycznych
 •  20 godzin zajęć praktycznych
 •  kursantom zapewniamy materiały do nauki

Szkolenie prowadzone jest na motocyklu marki SUZUKI 500

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:00

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

MOŻLIWOŚĆ WPŁATY W RATACH