Get Adobe Flash player

Kategorie B

Szkoła Kierowców „Polonez”

ul. Czereśniowa 6
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 957 321 321
tel. 695-993-581

Biuro czynne :

Poniedziałek – Czwartek 08:00 – 17:00
Piątki 08:00- 16:00

Napisz do nas:
biuro@polonez.gorzow.pl

Prawo jazdy Kat. B uprawnia do kierowania:

Fiat Punto -

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • kategorii B uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3, mocy nie przekraczającej 11 kW stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.”;
  *samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien:
  a) mieć dopuszczalną masę całkowitą nie przekraczającą 3,5 t, b) mieć długość przekraczającą 3,5 m,
  c) osiągać prędkość co najmniej 100 km/h;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg

*zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii B dla osób uzyskujących uprawnienia, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.4)), powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 t i nie przekraczającą 4,25 t i składać się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla oraz przyczepy, której:
a) skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej taką jak pojazd lub nieznacznie węższą, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych pojazdu,
b) dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1 t,
c) rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 0,8 t;”,

 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:prawo jazdy kat.B

 • wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 17 lat i 9 miesięcy
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli nie ukończyła 18lat
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy (jeżeli posiada)
 •  Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje:

 • 60 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych (30 obowiązkowych +30 godz. Gratis)
 • 30 godz. zegarowych jazd 
 • 1 egzamin wewnętrzny
 • jazda autobusem po trasach egzaminacyjnych
 • kursantom zapewniamy materiały do nauki

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:00

Fiat Punto Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

W ramach szkolenia praktycznego kursant odbywa jazdy na pojazdach marki Punto EVO
Zgodność pojazdu z pojazdami jakimi WORD przeprowadza egzaminy państwowe co do modelu jak i wymiarów.

 Możliwość wpłaty w ratach