Get Adobe Flash player

motocykl

Kategoria A1 uprawnia  do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125cm3, mocy nie przekraczającym 11kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającej 0,1kW/kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nie przekraczającej 15kW
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

 • Wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 15 lat i 9 miesięcy
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli nie ukończono 18lat
 • dowód osobisty lub paszport
 • uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych
 • kursantom zapewniamy materiały do nauki
 • Na pierwszy egzamin państwowy udostępniamy nasz motocykl

Szkolenie prowadzone jest na motocyklu marki ROMET

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:00

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

MOŻLIWOŚĆ WPŁATY W RATACH

Prawo jazdy kategorii A uprawiana do kierowania różnymi motocyklami, ale posiada swoje ograniczenia ze względu na wiek:

 • 18 lat – funkcjonariusze policji, wojska, straży granicznej, straży pożarnej
 • 20 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat A, jeżeli osoba od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
 • 21 lat – dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39KM), jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A
 • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2.

DSC01460

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

 • wymagany przepisami ustawy wiek minimalny
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy (jeżeli posiada)
 • uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych
 • kursantom zapewniamy materiały do nauki

Szkolenie prowadzone jest na motocyklu marki GLADIUS

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:00

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

DSC01438prawojazdy A

Możliwość wpłaty w ratach