Get Adobe Flash player

nauka jazdy kat c

Miło nam poinformować za po raz kolejny  otrzymaliśmy wyróżnienie od WORD-u Gorzów Wlkp. jako najlepszy ośrodek szkolenia kierowców zawodowych.

prawojazdyC

Prawo jazdy kat C uprawnia do kierowania:kat.c

 •  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 • * a). mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 12 t,
  b). mieć długość co najmniej 8 m,
  c). mieć szerokość co najmniej 2. 40 m
  d). osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
  e). być wyposażony w skrzynię biegów z co najmniej 8 przełożeniami w jeździe do przodu
  f). posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina
  g). mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 10 t.

Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:

 • wiek 21 lat 
 • wiek 18 lat dla osób, które uzyskały  kwalifikację wstępną
 • ukończony kurs na kat.B i zdany egzamin na tę kategorię, lub Prawo Jazdy Kat.B
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy
 •  Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów 

Szkolenie obejmuje:

 • Zajęcia praktyczne: 30 godzin zegarowych
 • Zajęcia teoretyczne: 20 godzin lekcyjnych
 • materiały do nauki

man 12,240Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

W ramach szkolenia praktycznego kursant odbywa jazdy na pojazdach marki

Man TGL 12 240  o długości 8 metrów i 8 biegowej skrzyni biegów

Zgodność pojazdu z pojazdami jakimi WORD przeprowadza egzaminy państwowe co do modelu jak i wymiarów.

Możliwość wpłaty w ratach