Get Adobe Flash player

tandem

Prawo jazdy kategorii  C+E uprawnia do kierowania:C+E

 • kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 • kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E – zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 • * zespół pojazdów w zakresie kategorii C+E powinien składać się z samochodu ciężarowego określonego w kat. C i przyczepy o długości co najmniej 7,5 przy czym zespół pojazdów powinien:
  a). mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t,
  b). mieć szerokość co najmniej 2. 40 m
  c). osiągać prędkość co najmniej 80 km/h;
  d). mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t.
  e). być wyposażony w skrzynię biegów z co najmniej 8 przełożeniami w jeździe do przodu
  ciągnik siodłowy z naczepą w zakresie kategorii C+E powinien:
  a). mieć długość co najmniej 14 m,
  b). być wyposażony w skrzynię biegów z co najmniej 8 przełożeniami w jeździe do przodu
  c). jako zespół pojazdów spełniać warunki określone w prawie jazdy kategorii C+E

Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:

 • Wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 21 lat lub kwalifikację wstępną w wieku lat 18
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • badanie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, albo prawo jady kategorii B, C
 • uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje

 • 20 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 25 godz. zegarowych jazd
 • zapewniamy materiały do nauki

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

W ramach szkolenia praktycznego kursant odbywa jazdy na pojazdach

marki Man TGL 12 24o długości 8 metrów i 8 biegowej skrzyni biegów

Zgodność pojazdu z pojazdami jakimi WORD przeprowadza egzaminy państwowe co do modelu jak i wymiarów.

Możliwość wpłaty w ratach

po parkowaniuprzyczepyparkowanie