Get Adobe Flash player

             Szkoła Kierowców „Polonez” powstała 15 grudnia 1990 roku, z siedzibą przy ulicy Czereśniowej 6 w Gorzowie Wielkopolskim. Jest firmą o ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym, którą tworzą ludzie dla których najważniejszym celem jest rzetelne przekazanie wiedzy i dbałość o klientów. Osiągamy go sprzedając najlepsze usługi, oferując kursantom najwyższy poziom szkolenia. To wszystko dzięki najważniejszemu ogniwu naszej firmy, które tworzą utalentowani, doświadczeni, pełni pasji i nietuzinkowych pomysłów pracownicy. Wysoką jakość szkoleń osiągamy poprzez nowoczesną bazę dydaktyczną. Posiadamy 2 sale wykładowe wyposażone w multimedialne pomoce dydaktyczne, stanowiska komputerowe z programem egzaminacyjnym dla kierowców. Dysponujemy 12 stanowiskami komputerowymi, które przystosowane są do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych metodą e – learningu, każde stanowisko z dostępem do Internetu.
Plac manewrowy zlokalizowany jest przy ulicy Niemcewicza, który spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r., w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Plac manewrowy posiada 4 stanowiska do ćwiczeń praktycznych, z czego jedno przystosowane jest dla kategorii C, C + E oraz D.