Get Adobe Flash player

Informacje o egzaminie praktycznym

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B składa się z 2 części. Najpierw egzamin przeprowadzany jest na placu manewrowym, a po pozytywnym wyniku tej części egzaminu rozpoczyna się egzamin  w ruchu drogowym. Oceniając wykonywane zadania egzaminator wypełnia:
ARKUSZ PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO.
Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym sprawdzane są następujące umiejętności:

 1. Czynności kontrolno-obsługowe
 2. Przygotowanie do jazdy
 3. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
 4. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

OPIS:

Czynności kontrolno-obsługowe

W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo. Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania – pierwsze zadanie dotyczące sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego oraz drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

->Wykonujemy pierwsze wylosowane zadanie. Musimy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe:

 • poziom oleju w silniku
 • poziom płynu hamulcowego
 • poziom płynu chłodzącego silnik
 • poziom płynu w spryskiwaczach
 • lub działanie sygnału dźwiękowego

-> Wykonujemy drugie wylosowane zadanie, czyli sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić – na zewnątrz pojazdu – czy działają):

 • działanie świateł pozycyjnych/postojowych
 • działanie świateł mijania
 • działanie świateł drogowych
 • działanie świateł hamowania „STOP” (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła „STOP”)
 • działanie świateł cofania
 • działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba – lewy i prawy)
 • działanie świateł awaryjnych
 • działanie świateł przeciwmgłowych
 • działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

Przygotowanie do jazdy  

Przygotowując pojazd do jazdy należy pamiętać o:

 • odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
 • ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
 • sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte
 • zapięciu pasów bezpieczeństwa

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

ŁukOdległości dla kat. B:

a = 30,5m | b = 3m | c = 27,5m | d = 6m | e = 9m | f = 5m | r = 6m | R = 6m

Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
• silnik zgaśnie
• wystąpi utrata płynności jazdy (zatrzymanie pojazdu)
• nie zatrzymamy się w polu zatrzymania
• najedziemy na linię

• podczas jazdy do tyłu nie będziemy obserwować toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i przez lusterka
Egzamin zostanie przerwany, jeśli:
• przejedziemy przez linię
• potrącimy lub najedziemy na pachołek lub tyczkę
• popełnimy błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

WzniesienieOdległości dla kategorii B :

a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m | kąt nachylenia 2,5º – 5,5º

Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd. Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:
• silnik zgaśnie
• pojazd cofnie się o więcej niż 0,2 m (20 cm)
Egzamin zostanie przerwany, jeśli:
• popełnisz błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut. Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu drogowym do 25 minut, jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania.

Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
     • o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
     • posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

4. Przejazd przez skrzyżowania
    • równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
    • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
    • z sygnalizacją świetlną
    • na których ruch odbywa się wokół wyspy
    • dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Parkowanie – prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem), skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami
7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej
8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
10. Wykonanie manewrów:
    • wyprzedzania, omijania, wymijania
    • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu