Get Adobe Flash player

Miło mam poinformować że nasz ośrodek po raz kolejny otrzymał od WORD-u Gorzów Wlkp. wyróżnienie jako najlepszy ośrodek  szkolenia kierowców kat.D

prawojazdy kat.D

Prawo jazdy Kat. D uprawnia do kierowania:prawo jazdy kat D

 • autobusem
 • ciągnikiem rolniczym
 • pojazdem wolnobieżnym

Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada:

 • Wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 24 lata
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • badania psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B, C, albo prawo jady kategorii B, C
 • Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowce w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów 

Kurs obejmuje

 • 20 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych
 • 40 godz. zegarowych jazd posiadając kategorię C, lub
 • 60 godz. zegarowych jazd posiadając kategorię B
 • zapewniamy materiały do nauki

W ramach szkolenia praktycznego kursant odbywa jazdy na pojazdach marki Setra 312 HD.

egzamin WORDNaszym autobusem zdaje się egzamin państwowy

w Wojewódzki Ośrodku Ruchu Drogowego.

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

Możliwość wpłaty w ratach