Get Adobe Flash player

EGZAMIN PRAKTYCZNY

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. D, prawo jazdy kat. D1, składa się z 2 części – w pierwszej kolejności egzamin przeprowadzany jest na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzaminu rozpoczyna się egzamin prowadzony w ruchu drogowym. Oceniając wykonywane zadania egzaminator posługuje się ARKUSZEM PRZEBIEGU EGZAMINU PRAKTYCZNEGO. Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

PLAC MANEWROWY

Na placu manewrowym osoba egzaminowana wykonuje kolejno następujące zadania:
1/ Czynności kontrolno-obsługowe
2/ Przygotowanie do jazdy
3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
4/ Manewry

1/ Czynności kontrolno-obsługowe czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawo-wych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy
Każda osoba egzaminowana wykonuje dwa wybrane losowo zadania z zakresu sprawdzenia poziomu płynów, sygnału dźwiękowego oraz działania świateł. W następnej kolejności osoba egzaminowana sprawdza stan pojazdu oraz obowiązkowego wyposażenia.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.
Zadanie 1.
Osoba egzaminowana powinna wskazać, w którym miejscu oraz przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom płynów w pojeździe:
• poziom oleju w silniku
• poziom płynu do wspomagania układu kierowniczego
• poziom płynu chłodzącego silnik
• poziom płynu w spryskiwaczach
• lub działanie sygnału dźwiękowego
Zadanie 2.
Osoba egzaminowana powinna włączyć światła i sprawdzić ich działanie:
• działanie świateł pozycyjnych/postojowych
• działanie świateł mijania
• działanie świateł drogowych
• działanie świateł hamowania „STOP” (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła „STOP”)
• działanie świateł cofania (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania świateł cofania)
• działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba – lewy i prawy)
• działanie świateł awaryjnych
• działanie świateł przeciwmgłowych (jeżeli występują)
• działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)
Zadanie 3.
Osoba egzaminowana powinna sprawdzić nadwozie, drzwi oraz wyjścia awaryjne w pojeździe.
Zadanie 4.
Osoba egzaminowana powinna sprawdzić obowiązkowe wyposażenie pojazdu:
• trójkąt ostrzegawczy
• gaśnica – 2 szt.
• apteczka doraźnej pomocy
• ogumione koło zapasowe
• urządzenie do oświetlenia wnętrza autobusu
• zasłony boczne w oknach
• zasłona za miejscem kierowcy
• lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wewnątrz autobusu
• luki bagażowe
• napisy wskazujące dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących

2/ Przygotowanie do jazdy
W tym zadaniu osoba egzaminowana powinna kolejno:
• odpowiednio ustawić fotel i zagłówek
• ustawić lusterka (ustawienie lusterek regulujemy dopiero wtedy, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
• sprawdzić, czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte
• zapiąć pasy bezpieczeństwa

3/ Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

ŁukOdległości dla kategorii D, D+E, D1+E: a = 32m | b = 4m | c = 25m | d = 16,5m | e = 23,5m | r = 15m | R = 12m

Kryteria zaliczenia zadania:
• prawidłowa pozycja początkowa pojazdu
• upewnienie się o możliwości jazdy i płynne ruszenie (łagodne puszczenie sprzęgła i stopniowe zwiększanie obrotów silnika)
• płynna jazda pasem ruchu do przodu

• cofanie pasem ruchu (po prostej i po łuku), z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, zakończenie cofania w polu zatrzymania pojazdu w łącznym czasie nie dłuższym niż 5 minut
• zatrzymanie pojazdu w polu zatrzymania, w odległości nie większej niż 1m od linii ograniczającej pas ruchu
• nie wolno: najechać na krawężnik, pachołek lub tyczkę ograniczające pas ruchu, przejechać przez linię (nie dotyczy linii wewnętrznych wyznaczających pole zatrzymania pojazdu)
• w trakcie wykonywania zadania podczas egzaminu na prawo jazdy kat. D, D+E, D1+E dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu przez osobę egzaminowaną celem zweryfikowania pozycji pojazdu

4/ Manewry

Osoba egzaminowana wykonuje na placu manewrowym wylosowany zestaw 2 manewrów.

Numer zestawu Zadania do wykonania
1 Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)/Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
2 Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem) /Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)
3 Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)/Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
4 Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem) /Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Parkowanie skośne (wjazd przodem, wyjazd tyłem)

skosne
Odległości dla kategorii D i D1: a = 14m | b = 4,6m | c = 7,5m | d = minimum 2m
Odległości dla kategorii D+E i D1+E: a = 16,5m | b = 4,6m | c = 12m | d = minimum 2m

Kryteria zaliczenia zadania:
właściwa pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
• właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
• w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy
• pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko

• nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem lub przodem, zależnie od zestawu zadań)
Parkowanie prostopadłe – wjazd tyłem

Prostopadłe 1

Parkowanie prostopadłe – wjazd przodem

Prostopadłe 2

Odległości dla kategorii D i D1: a = 14m | b = 4m | c = 12m | d = minimum 2m
Odległości dla kategorii D+E i D1+E: a = 16,5m | b = 4,5m | c = 16m | d = minimum 2m

Kryteria zaliczenia zadania:
• właściwa pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
• właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
• w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy
• pojazd nie może najechać na krawężnik ani na linie ograniczające stanowisko
• nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem, wyjazd przodem)

równoległe

Odległości dla kategorii D i D1: a = 16m | b = 3m | c = 12m | d = minimum 2m
(w zestawach zadań dla kat. D+E i D1+E ten manewr nie występuje)

Kryteria zaliczenia zadania:
• właściwa pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska
• właściwe sygnalizowanie kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy
• w trakcie wykonywania zadania możliwa jest jedna korekta toru jazdy
• pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu ani najechać na linie ograniczające stanowisko
• nie można potrącić żadnego z pachołków/tyczek

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

wzniesienie

Odległości dla kategorii D i D1:
a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu | szerokość pasa = 3m | kąt nachylenia 2,5º – 5,5º
Odległości dla kategorii D+E i D1+E:
a = co najmniej długość zespołu pojazdów | szerokość pasa = 3,5m | kąt nachylenia 2,5º – 5,5º

 

Kryteria zaliczenia zadania:
• w trakcie wjeżdżania pojazdem na wzniesienie osoba egzaminowana zatrzymuje pojazd i zaciąga hamulec awaryjny
• w następnej kolejności osoba egzaminowana rusza pojazdem do przodu, stopniowo zwalniając hamulec awaryjny
• w trakcie wykonywania zadania pojazd nie może się cofnąć o więcej niż 0,2 m (20 cm)
• osoba egzaminowana nie może dopuścić do zgaśnięcia silnika pojazdu

JAZDA W RUCHU DROGOWYM

 

Ta część egzaminu powinna trwać minimum 45 minut.
Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
• o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
• posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości
3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania
• równorzędne (trzywlotowe i czterowlotowe)
• oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
• z sygnalizacją świetlną
• na których ruch odbywa się wokół wyspy
• dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
7. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)
10. Wykonanie manewrów:
• wyprzedzania, omijania, wymijania
• zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu
11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu