Get Adobe Flash player

Kategoria AM uprawnia  do kierowania:

 • motorowerem – pojazd dwu- lub trójkołowy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h
 • czterokołowcem lekkim – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

DSC06918

 • Wymagany przepisami ustawy wiek minimalny: 13 lat i 9 miesięcy
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów jeżeli nie ukończono 18lat
 • dowód osobisty lub paszport
 • prawo jazdy (jeżeli posiada)
 • uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji

Pomagamy w przygotowaniu dokumentów do złożenia w Wydziale Komunikacji dla kandydatów

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych (10 obowiązkowych +20 godz. GRATIS!!!)
 • 5 godzin zajęć praktycznych
 • kursantom zapewniamy materiały do nauki
 • na pierwszy egzamin państwowy udostępniamy nasze motorowery

Szkolenie prowadzone jest na motorowerze marki:

JUNAK 901 (manualna skrzynia biegów)

Egzamin państwowy zdany na motorowerze z automatyczną skrzynią biegów uprawnia do kierowania TYLKO motorowerem z AUTOMATYCZNĄ skrzynią biegów

Zajęcia teoretyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 17:00 do 20:00

Zajęcia praktyczne ustalone są indywidualnie z instruktorem.

MOŻLIWOŚĆ WPŁATY W  RATACH